Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

candycamilla
candycamilla
candycamilla
candycamilla
candycamilla
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi viazupson zupson
candycamilla
 Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić, 
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać. 
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromlovvie lovvie viazupson zupson
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viazupson zupson
candycamilla
7783 1fbf 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viazupson zupson
candycamilla
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
— Andrzej Kotanski, "Canto"
Reposted from1923 1923 viazupson zupson
9261 2646 500
Reposted fromsunlight sunlight viamoai moai
candycamilla

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
candycamilla
9357 78bd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
0582 d790 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 03 2019

candycamilla
2016 a9de
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai

May 02 2019

candycamilla
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine viatobecontinued tobecontinued
candycamilla
5665 27e2 500
candycamilla
2713 0b3d 500
candycamilla
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
3159 21b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
8255 427b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl