Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

candycamilla
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viamadadream madadream
candycamilla
6848 3317 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0800 6aea 500
Reposted fromcensoredanon censoredanon viamiejmniej miejmniej
candycamilla
Poza tym chciałbym już zobaczyć twoją mordę. Ktoś kto nie boi się ośmieszenia napisałby: tęsknię.
— z listu Ryszarda Lassoty do Agnieszki Osieckiej
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazabka zabka
candycamilla
Chce Cię pomiędzy szóstym drinkiem nocą  a pierwszą kawą rano .
— zostań.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazupson zupson
candycamilla
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
candycamilla
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
7534 916a 500
Reposted frombluuu bluuu
candycamilla
7647 9a2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
candycamilla
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromthesmajl thesmajl viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

October 08 2018

candycamilla
2053 3c08
candycamilla
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viawarkocz warkocz
candycamilla
candycamilla
4540 d368 500
Reposted fromonlypink onlypink viaPicki91 Picki91
candycamilla
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaPicki91 Picki91
candycamilla
6552 01f3
Reposted fromslodziak slodziak viamoai moai
candycamilla
Reposted fromFlau Flau viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
5356 f159
Reposted fromstayopen stayopen viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
9747 78ee 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl