Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2019

candycamilla
8907 0494 500
candycamilla
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viatobecontinued tobecontinued
candycamilla
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viatobecontinued tobecontinued
candycamilla
3582 24c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
candycamilla
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
candycamilla
4221 9eea 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
candycamilla
Życie ciągle odwraca naszą uwagę: nawet nie mamy czasu zorientować się od czego.
— Franz Kafka.
Reposted fromnutt nutt viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
4560 227d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
candycamilla
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi viaPicki91 Picki91
candycamilla
candycamilla
4845 5d60 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
4850 6e8a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
A Ty? O kim będziesz myśleć, jak będziesz umierać?
— Lisie obawy
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatouchthesky touchthesky
candycamilla
4920 04d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
candycamilla
4852 3d9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
candycamilla

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viapannakies pannakies
candycamilla
7198 f30f
 ☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 。゚,☆゚. * ・ 
Reposted fromAnnju Annju viapannakies pannakies
candycamilla
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
candycamilla
6669 b28a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl