Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2019

candycamilla
4640 b83c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4755 b9ff 500
candycamilla
8417 6a39 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viazupson zupson
candycamilla
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viazupson zupson
candycamilla
candycamilla
4490 b812 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
4337 c8f3
candycamilla
9033 7ecb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
3692 d1cb
Reposted fromonlyman onlyman viaxvcth xvcth
candycamilla
2705 e54a 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaNoCinderella NoCinderella
candycamilla
4954 0f80 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viazupson zupson
candycamilla
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viazupson zupson
candycamilla
6056 5913 500
Reposted fromhwaiting hwaiting viazupson zupson
candycamilla
Po co komu wspomnienia, kiedy nie ma z kim się nimi dzielić? Zaczynają wtedy znikać, blakną i rozwiewają się jak dym.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
candycamilla
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viatobecontinued tobecontinued
candycamilla
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
candycamilla
Jak on ładnie się uśmiecha...
Prosto w moje serce.
— W. Wharton
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacontigo contigo
candycamilla
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viacontigo contigo
candycamilla
Tydzień to za mało, żeby stracić serce — pomyślała, chociaż od razu wiedziała, że to nieprawda. Serce można stracić w ciągu jednego dnia. Godziny. Minuty. Z jednym spojrzeniem, westchnieniem. Z jednym oddechem.
— Megan Hart
Reposted fromyoungblood youngblood viacontigo contigo
candycamilla
Reposted fromDennkost Dennkost viayolo28 yolo28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl