Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2019

candycamilla
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
candycamilla
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
candycamilla
Jak na mój gust, potrzeba mi znów Twoich ust
— Jamal
Reposted fromthesmajl thesmajl viawzruszenia wzruszenia
candycamilla

Będę Ci się plątać w myślach aż oszalejesz na moim punkcie.

candycamilla
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
candycamilla
candycamilla
Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił.
candycamilla
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
candycamilla
7322 e64c
candycamilla
candycamilla
6051 f756
candycamilla
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
candycamilla
0510 75b2
9633 fcad

 

candycamilla
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
candycamilla
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
candycamilla
Nie ufaj.
Nie przywiązuj się.
Nie czekaj.
candycamilla

December 15 2019

candycamilla
5213 24b0 500
Reposted fromPoranny Poranny vialenifca lenifca
candycamilla
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl